top of page
Senior Couple on Beach - Social Security Benefits

ជំនួយដល់ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍

ប៊ែនហ្វ្រីស៊ីអាយអេសអេសសូប៉ូ

អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមគឺជាសិទ្ធិទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អ្នកទាមទារសំណងដែលមានសិទ្ធិ។ ភាគច្រើននៃអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះគឺផ្អែកលើអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកមានការងារធ្វើច្រើនឆ្នាំ។ ប្រជាជនអាមេរិករាប់ពាន់នាក់មិនបានដឹងថាពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះទេ។

Benefits Access Support Logo
សូមចុចលីអូដើម្បីមើលសេវាកម្ម

អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរាប់ពាន់ដុល្លារប្រសិនបើ មាន កាលៈទេសៈណាមួយអនុវត្ត៖

ကျွန်တော့်ရဲ។

⦁អ្នកឬសមាជិកគ្រួសារម្នាក់មានជម្ងឺដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលច្រើនជាង ១២ ខែហើយវាកំពុងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពការងាររបស់អ្នក។


⦁អ្នកមានកូនពិការ។

ကျွန်တော့်ရဲ។

អ្នកគឺជាកូនរបស់ឪពុកម្តាយដែលបានទទួលមរណភាពហើយដែលកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គម។

ကျွန်တော့်ရဲ។

អ្នកគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយរបស់មនុស្សដែលបានទទួលមរណភាពសង្គម។

ကျွန်တော့်ရဲ។

⦁អ្នកចូលនិវត្តន៍ហើយមានអាយុលើសពី ៦១ ឆ្នាំ (& ៩ ខែ) ។

ကျွန်တော့်ရဲ។

are អ្នកជានិវាសនជនអចិន្ត្រៃយ៍ស្របច្បាប់ជនភៀសខ្លួនឬ

អ្នកកាន់ទិដ្ឋាការយូដែលមានពិការភាពនិងមិនមានសិទ្ធិទទួលបានអេស។ អាយ។ អេស។ អេស។ អេស។ អេសដោយសារស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក។

ការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមឬកម្មវិធីជំនួយជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ (CAPI) ច្រើនតែមានច្រើននិងចំណាយពេលច្រើនដែលរារាំងមនុស្សជាច្រើនពីការទទួលទាំងនេះ។

អត្ថប្រយោជន៍ផ្លាស់ប្តូរជីវិត។

ជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការចូលដំណើរការរបស់យើងជំនួយការអាដហុកជាមួយនឹងការ ទាមទារសម្រាប់:

Insurance ធានារ៉ាប់រងពិការភាពសន្តិសុខសង្គម (អេសឌីឌីអាយ)
Income ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបន្ថែម (អេសអាយអាយអេស)
Assistance កម្មវិធីជំនួយជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ (CAPI)

ire អត្ថប្រយោជន៍ចូលនិវត្តន៍
Benefits អត្ថប្រយោជន៍ពិការភាព (ស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្ត)
⦁អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារ
⦁អត្ថប្រយោជន៍របស់ប្តីប្រពន្ធ / មេម៉ាយ
⦁ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍សម្រាប់អេស។ អាយ។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ អេស។ អេ /

អ្នកតស៊ូមតិការអះអាងអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកជំនាញរបស់យើងប្តេជ្ញាថានឹងធ្វើអោយអ្នកទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈសេវាកម្មដែលបានតំរែតំរង់និងមានប្រសិទ្ធភាព។ អ្នកមិនចាំបាច់ចាកចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកទេព្រោះសេវាកម្មរបស់យើងអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមទូរស័ព្ទឬអ៊ីមែល។

ចាប់ផ្តើមពិនិត្យករណីឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នកឥឡូវនេះ

ភាពពេញចិត្ត su revisión gratuita de su caso ahora

លោកអ្នកគ្រាន់តែបំពេញដូចខាងក្រោមនិងមួយនៃអ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងតស៊ូមតិទាក់ទងអ្នកដើម្បីជួយក្នុងការចុះឈ្មោះការទាមទាររបស់អ្នក / Simplemente ពេញលេញឡា siguiente información Nuestro y Uno ដឺ SE comunicará defensores expertos ថខណ្ឌ ayudarlo ់ usted ់ដឺស៊ូ La inscripción reclamo

Have you applied for Social Security Benefits before?/¿Ha solicitado beneficios del Seguro Social antes?
Have you been out of work or are you expected to be out of work for 12 months?/¿Ha solicitado beneficios del Seguro Social antes?
Is anyone helping with your case? /¿Alguien está ayudando con su caso?
Are you receiving treatment from a doctor /¿Está recibiendo tratamiento de un médico?

សូមអរគុណសម្រាប់ការដាក់ស្នើ! / & iexcl; Gracias por enviarnos!

ហេតុអ្វីសេវាកម្មរបស់យើងមិនត្រូវការ

 • ការពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីកំណត់សិទ្ធិនិងតម្រូវការរបស់អ្នក។

 • អត្រាជោគជ័យខ្ពស់ ៨០% នៃបណ្តឹងទាមទារសំណងអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងត្រូវបានប្រគល់ជូន។ ကျွန်တော့်ရဲ។

 • គ្មានតំលៃ រហូតដល់ការទាមទារសំណងត្រូវបានផ្តល់ជូន។ ក្នុងនាមមិនរកប្រាក់ចំណេញថ្លៃឈ្នួលរបស់យើងគឺតិចជាង ៧០ ភាគរយបើធៀបនឹងប្រាក់ដទៃទៀត។

 • ការរាយការណ៍ឥតគិតថ្លៃ ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងឬប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងតាមរយៈរបស់យើង

 • ទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានផ្គូរផ្គងជាមួយអ្នកដើម្បីគ្រប់គ្រងបណ្តឹងទាមទារសំណងរបស់អ្នកពេញមួយដំណើរការ។ ကျွန်တော့်ရဲ។

 • វិបុលភាព ភាសាអង់គ្លេសគឺជាភាសានិយាយអង់គ្លេសនិងអេស្បាញហើយមានបទពិសោធន៏នៃការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍រួមគ្នាចំនួន ១៤ ឆ្នាំ។ ကျွန်တော့်ရဲ។

 • យើងឈានទៅមុខហើយ ត្រូវធ្វើការទាំងអស់ដើម្បីឱ្យអ្នកទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត។ នេះរួមបញ្ចូលការទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីទទួលបានកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្ត្រចាំបាច់និងការទំនាក់ទំនងការទំនាក់ទំនងសន្តិសុខសង្គម។ ကျွန်တော့်ရဲ។

Benefits Access Support Client Meeting
តាមស្ថិតិបុគ្គលដែលដាក់ពាក្យសុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ឯករាជ្យគឺមិនទទួលបានជោគជ័យតិចជាង ៤០ ភាគរយទេខណៈដែលជំនួយខ្ញុំជួយអ្នកអាចទទួលបានអត្រាជោគជ័យ ៨០ ភាគរយនៃពាក្យបណ្តឹងទាំងអស់។

មគ្គុទេ្ទសក៍ទទួលការគាំទ្រការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មទាមទារសំណងអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមក្នុងតម្លៃទាប។ ការពិគ្រោះយោបល់ឥតគិតថ្លៃ និងការពិនិត្យករណី

កម្រៃសេវាពាក្យសុំទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការទាមទារសំណង៖
អេស។ អាយ។ អេ។ អេស។ អាយ។ ឌី

២០០០ ដុល្លារ
ទាមទារការទូទាត់នៅពេលទទួលបានរង្វាន់

ការចូលនិវត្តន៍ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាណិតអាសូរ

៥០០ ដុល្លារ
ទាមទារការទូទាត់នៅពេលទទួលបានរង្វាន់

កម្មវិធីជំនួយជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ (CAPI)

២០០០ ដុល្លារ
ទាមទារការបង់ប្រាក់ចំនួន ១០០០ ដុល្លារ នៅពេលទទួលបានរង្វាន់។ បន្ទាប់មកការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ ២០០ ដុល្លាររហូតដល់សមតុល្យត្រូវបានបង់។

* សំគាល់ៈគ្មានថ្លៃឈ្នួលដែលត្រូវបង់រហូតដល់ការទាមទារសំណងត្រូវបានផ្តល់ជូន។

ការលះបង់ការគាំទ្រការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍:

បញ្ជូនពាក្យសុំរបស់អ្នកទៅរដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមឱ្យបានឆាប់បំផុត។ យើងមិនគូរដំណើរការនិងប្រមូលថ្លៃដែលមិនចាំបាច់។
វិជ្ជាជីវៈទៅខាងលើនិងលើសដោយក្តីមេត្តាដើម្បីធានាថាការទាមទាររបស់អ្នកមានលទ្ធផលល្អបំផុត។
•ធ្វើឱ្យដំណើរការនេះលឿននិងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងផ្តល់ដំណឹងដល់អ្នកគ្រប់ជំហាន។
•ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបញ្ចុះតំលៃខ្ពស់និងជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ។ ប្រៀបធៀបថ្លៃសេវារបស់យើងទៅនឹងថ្លៃសេវាជាមធ្យម ៦.៥០០ ដុល្លារ

ដោយមេធាវី។
•គិតថ្លៃសេវាដែលបានបញ្ចុះតំលៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការទាមទាររបស់អ្នកត្រូវបានប្រគល់ជូន។ ថ្លៃសេវាទាំងអស់ត្រូវបានដំណើរការតាមអ៊ីនធឺណិត។

សូមបញ្ជាក់ៈ យើងមិនទទួលយកពាក្យបណ្តឹងទាមទារសំណងហួសកំរិតទេហើយយើងក៏មិនដោះស្រាយការទាមទារនៅកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាឧទ្ធរណ៍ដែរ។ វាអាចមានករណីស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវការជំនួយពីមេធាវី។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើការជាមួយមេធាវីហើយអ្នកចង់អោយក្រុមរបស់យើងដោះស្រាយរឿងក្តីរបស់អ្នកមេធាវីឬអ្នកតំណាងត្រូវតែដកនិងលះបង់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការគិតថ្លៃនិងប្រមូលថ្លៃឈ្នួលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

Social Security Benefit Claim Approved

តាមសំណូមពររបស់អ្នករក្សាឯកសាររបស់អ្នកផ្ទុកឯកសារឡើងយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពដូចខាងក្រោមៈ

Petición de su asistente social, cargue los archivos de forma segura a continuación:

ផ្ទុកឯកសារឡើង / Subir archivo

សូមអរគុណសម្រាប់ការដាក់ស្នើ! / ¡ Gracias por enviarnos!

ការទូទាត់ថ្លៃសេវាកម្ម៖
សេវាកម្មនៅ Pago por:
PayPal ButtonPayPal Button

យោងតាមការចង់បានរបស់អតិថិជន / ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញ៖

 • What is the difference between SSI vs SSDI?
  The Social Security Administration uses two separate programs for disability benefits. The program you use depends on your working status through the years. Those who have worked and have paid into the system for a given number of years can apply for Social Security Disability Insurance Benefits, also known as Title II, SSDI, or DIB. Supplemental Security Income, also called Title XVI or SSI, is based solely on an individual's income and resources, not on whether they have paid into the system. SSI (Supplemental Security Income) Is a need-based cash benefit for people​: Over 65 or with a disability ​ With low income and few resources​ It’s possible to receive SSI + SSDI or SSI + Retirement​ SSDI (Social Security Disability Insurance)​ If you have enough work history, are disabled and unable to work for longer than a year, you may be eligible for SSDI​ Converts to Retirement Benefit upon reaching retirement age​ These programs benefit you and your family if you become disabled or once you turn 65 years of age. Both SSI and SSDI have a disability requirement which will require medical records (waived for SSI if over 65). You may qualify for both SSI and SSDI, to receive a monthly payment for both.
 • What is Cash Assistance Program for Immigrants (CAPI)?
  CAPI is a 100 percent state-funded program designed to provide monthly cash benefits to aged or disabled non-citizens who are ineligible for Supplemental Security Income/State Supplementary Payment (SSI/SSP) solely due to their immigration status. To qualify, you must be a Lawful Permanent Resident, Refugee or U-Visa holder with a disability and ineligible for SSI/SSP due to your immigration status.
 • What is Social Security's definition of disability to qualify for benefits?
  By law, Social Security has a very strict definition of disability. To be found disabled: You must be unable to do any substantial work because of your medical condition(s); and Your medical condition(s) must have lasted, or be expected to last, at least 1 year, or be expected to result in your death.
 • What are Social Security’s list of “approved” disabilities?
  View More
 • How much work credits do I need?
  Download PDF
 • Does my child qualify for Child Benefits?
  If your child has a disability, he/she may be entitled to receive social security benefits if the child meets the requirements outlined by the Social Security Administration (SSA). A child with one or more of the following diagnoses will most likely qualify for SSI: Total Blindness Total Deafness Down Syndrome Severe Intellectual Disability Cerebral Palsy The child must have a medically determinable physical and/or mental impairment or impairments which result in marked and severe functional limitations and the impairment(s) has lasted or can be expected to last for a continuous period of at least 12 months or be expected to result in death. ​ Parents of children with autism often also apply for SSI. The degree to which the autism impacts the child’s ability to handle daily living will have a huge impact on that child’s eligibility. ​ Whether or not your child qualifies for SSI will also depend on if the child has any income and/or assets. A small savings account or a joint custodial account will not mess up a child’s ability to receive SSI. However, if you child is employed, the monthly wages may be enough to make your child ineligible for SSI. ​ A disabled child can become eligible at birth and until the age of 18. Once a child reaches the age of 18, the child will have to meet the qualifications for adult benefits. ​View SSAs List of Childhood Disabilites Download Child Referral Form
 • What is required to apply for Child Disability Benefits Claim?
  Complete the FRED Case Evaluation Form on this page and one of our expert advocates will contact you. Before we can file a claim, it is important to collect medical records that thoroughly document your child’s health condition. Documentation should include records of your child’s diagnosis, medical lab test results, treatments, and hospitalizations. You should also include personal statements from professional adults that interact with your child on a regular basis to include doctors, teachers, coaches, or therapists. Personal statements should outline your child’s condition and how it interferes with his or her ability to perform daily activities are also important. You should also collect records pertaining to your personal finances. If your child is seeing a doctor, it is important that the child continues seeing the doctor throughout this process. If your child is not seeing a doctor, you will be asked to seek treatment so that we may have necessary medical evidence to support your case. During your first appointment, we will complete the initial registration paperwork to begin the process. We will find out if the household’s income is within the income guidelines to qualify. Once we complete all forms and gather the necessary support, we will submit your package to SSA for processing. We will initiate your claim during the first appointment but we will not submit the application until all records are received from you. It is important that you realize how long and complicated the application process can be. In fact, many applicants are denied. If your child’s application is denied, do not give up. We can help you appeal the SSA’s decision. The SSA will also contact any medical professionals or teachers who have interacted heavily with your child to gain more information about the need for resource aid. The SSA will judge the severity of your child’s condition using an official guidebook of disabling conditions known as the blue book. The SSA’s blue book contains listings for potentially disabling conditions as well as specific medical criteria a person must meet to qualify. The SSA has separate listings for adults and children. If your child is approved, the SSA will review the information occasionally to ensure that he or she is receiving the care needed, even if the child’s condition is not anticipated to improve.
 • Can a child without disabilities receive benefits if the parent has a disability?
  In some cases, you may have a child that has no disabilities, but you as the parent suffer from disabilities or you were healthy but recently retired and are now receiving social security benefits. Your child may be eligible to receive benefits as well. In some cases, your child may even receive up to 50% of what you receive. For a child to be eligible, he or she must be under the age of 18 (19 if a full-time student), and the parent must be receiving social security benefits. What is great about these benefits is by your child receiving them, it does not decrease the amount that you as the parent receive. These types of benefits are also effective for children who have had a parent who was on social security and passed away while the child was still a minor.
bottom of page